Screenshot_20220415_085814

Mraclin – žene žure kući s posvećenjem – jelom blagoslovljenim u kapeli Sv Vida, autor Višnja Huzjak, travanj 1962 (2)
Screenshot_20220415_130726