Mraclin – žene žure kući s posvećenjem – jelom blagoslovljenim u kapeli Sv Vida, autor Višnja Huzjak, travanj 1962 (2)

Mraclinske žene na Veliku subotu ispred kapele svetog Vida, autor: Višnja Huzjak, travanj 1962. godine

Mraclin – žene žure kući s posvećenjem – jelom blagoslovljenim u kapeli Sv Vida, autor Višnja Huzjak, travanj 1962 (1)
Screenshot_20220415_085814