Manifestacija “Kak se negda palila rakija” održana u rujnu 2007. godine u parku ispred Zgrade, a u organizaciji Kulturno umjetničkog društva “Dučec”.