Naša kapelica na istočnom ulazu u Mraclin nekad je obilježavala odvojak stare poljske staze prema Vukovini kojom su, prije prokopa Kanala, naraštaji Mraclinaca išli “k meše”. Podigli su je vjernici 1936. godine na zemljištu koje je darovala župljanka zvana Lepica, a sazidao ju je Marko Križanić Pepin. Obnova je, kao što vidimo na današnjim fotografijama, pri završetku, ali za zatvaranje “financijske konstrukcije” treba još malo dodatnog napora. Stoga molimo sve dobre duše koje su u mogućnosti da učine još taj mali korak i jave se Mladenu Štubanu. “Hvalem Isus i Marija”.