Danas bi jezikoslovac Antun Šojat proslavio 90. rođendan. Šojatov osobiti interes bio je kajkavski govor, a doktorirao je 1965. s temom “Kajkavski govori u Turopolju (s osobitim obzirom na mraclinski govor)”. To će biti osnova za njegovu knjigu “Turopoljski govori”, s pregledom gramatike i rječnikom, za koju je i sam naglašavao da je uglavnom nastala na temelju mraclinskih istraživanja. Šojat je pedesetih i šezdesetih obilazio Mraclin s magnetofonom i bilježio kazivanja izvornih govornika, starijih Mraclinaca, i na taj način sačuvao naš stari jezik, koji je danas već gotovo sasvim potisnut standardnim jezikom. Spomenimo da su “Turopoljski govori” objavljeni 1982. godine u izdanju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, a 2010. je  Plemenita opčina turopoljska objavila drugo izdanje. Antun Šojat umro je u rodnome Zagrebu 2012. godine.