Tekst i foto: Ana Cvetnić Petrović

Plavi kontejner za papir ispred škole u Mraclinu služi isključivo za odlaganje papira i kartona, a ne za velike plastične kanistere. Također, kod odlaganja papira ne treba ga bacati u plastičnoj vrećici. U tom kontejneru se sakuplja papir koji se otkupljuje i novac ide za potrebe škole. Na taj način su već nabavljene pametne ploče, djeca su redovito išla u kino, kazališta i slično pa molimo Mraclince za doprinos!