Premetaljka (anagram) je takva zagonetarska vrsta u kojoj se premetanjem slova neke riječi, tvore nove riječi. Jednu inačicu anagrama nudimo čitateljima portala: koje sve riječi možemo stvoriti koristeći slova M-R-A-C-L-I-N?

Predlažemo dvije varijante – jednostavnu, u kojoj se svako slovo može upotrijebiti samo jednom (npr. “mlin”), i proširenu, u kojoj se svako slovo može upotrijebiti više puta (npr. “marina”).

Tko će pronaći više takvih riječi, tko će pronaći najdužu riječ u jednoj i u drugoj varijanti? Enigmatski natječaj otvoren je na Fejsu našega portala