Premetaljka (anagram) je takva zagonetarska vrsta u kojoj se premetanjem slova neke riječi, tvore nove riječi. Jednu inačicu anagrama nudimo čitateljima portala: koje sve riječi možemo stvoriti koristeći slova M-R-A-C-L-I-N?

Predlažemo dvije varijante ā€“ jednostavnu, u kojoj se svako slovo može upotrijebiti samo jednom (npr. ā€œmlinā€), i proÅ”irenu, u kojoj se svako slovo može upotrijebiti viÅ”e puta (npr. ā€œmarinaā€).

Tko će pronaći viÅ”e takvih riječi, tko će pronaći najdužu riječ u jednoj i u drugoj varijanti? Enigmatski natječaj otvoren je naĀ FejsuĀ naÅ”ega portala