Podijeli

Povodom mjeseca zaštite od požara i redovnih aktivnost Dobrovoljnog vatrogasnog društava Mraclin danas se održala taktičko pokazna vatrogasna vježba sa pretpostavkom požara radnog stroja na Odlagalištu neopasnog otpada Mraclinska Dubrava.

Po završetku vježbe održalo se pokazno gašenje požara sa aparatima za početno gašenje požara, a u svrhu edukacije djelatnika VG Čistoće.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here