Marija Kirinić / Hrvatska katolička mreža

Nives Opačić, jezikoslovka i spisateljica, svakako je jedan od vodećih hrvatskih intelektualaca klasične škole. Njene kolumne u Vijencu, časopisu Matice hrvatske, uvijek svježe i zanimljive, pokazuju plodove duhovne znatiželje koja se proteže na mnoga životna područja.

U novom broju Vijenca, gđa Opačić nam predstavlja karmeladu – specijalitet karmelićanki iz Brezovice. Obzirom na čvrste veze koje Mraclin ima sa Stepinčevim Karmelom rado prenosimo ovaj tekst, kao i ilustraciju s koje nam se, prva s lijeva, smiješi priorica s. Ilijana Terezija od Karmelske Gospe – ili “po domače” – Ankica Mamulina.