Redovni učenici srednjih škola s prebivalištem na područja Grada mogu ostvariti naknadu u visini od 1.000 kn za nabavku udžbenika i ostalih obrazovnih materijala. Skrećemo pozornost na obavijest na stranicama Grada uz važnu napomenu zainteresiranima: požurite s prijavama.