Naslovnica Idemo gledet mrtveca Na putu prema Vukovine na sprovod Bare Galeković Barberice 1959. godine

Na putu prema Vukovine na sprovod Bare Galeković Barberice 1959. godine

Na putu na sprovod Bare Galeković Barberice 1959. godine (arhiva Nadice Zorc rođ. Galeković)

Facebook komentari
Sprovod Bare Galekovic rod. Kos Barberice (1862-1959.)