Streljački klub Sokol

Naslovnica Društva Streljački klub Sokol