Ovih se dana povela polemika oko datuma početka te završetka gradnja našeg Društvenog doma. Za pomoć sam se obratila mojem ujaku Jurju Cvetniću Amerikankinom, za kojeg znam da je sudjelovao u izgradnji Društvenog doma. Naime, prema njegovom kazivanju, svi muškarci od 20 do 65 godina, trebali su 5 radnih dana sudjelovati u izgradnji Doma. Dom je rađen po projektu Ljubomira Kosa.

Prvo događanje u Društvenom domu bilo je početkom ’70-ih godina prošloga stoljeća, kada je DVD organizirao Fašejnsku zabavu. Dom tada još nije imao grijanje a nije bio niti požbukan. Moj ujak je iz svoje foto-arhive donio nekoliko starih fotografija iz tog vremena. Na fotografijama se nalaze ljudi koji su revno organizirali fašejnske spelancije. U utorak, na sam Fašnik, krivac za sve bio bi osuđen, dok je u srijedu, na Pepelnicu spaljivan. Najrevniji u organizaciji spelancija bili su: Stjepan Galeković Filček, Josip Kos Jantačov, Josip Cvetnić Lukanov, Josip Kos Garavin, Juraj Cvetnić Amerikankin, Franjo Kos Fabijanov i mnogi drugi članovi DVD-a.

Fotografija na kojoj se vidi dućan – koji je radio već od sredine ’60-ih – i povorka koja se slaže te kreće na Fašnik u Veliku Goricu. Na kamionu se nalaze slavni Cicibani, a kamion je bio vlasništvo Mije Kundića, iza se je dalje slagala kolona traktora. Na slici je lijepo vidljivo pročelje Pepičevog čardaka (danas Župni dvor u Velikoj Mlaki), a fotografiju je snimio sa prozora svoje kuće Antun Galeković Barberov. 

Cicibani na kamionu Mije Kundića. Povorka kreće prema Velikoj Gorici

Također tu je i fotografija iz 1956. godine na kojoj se nalaze: Nada Križanić Bogatuševa, Juraj Cvetnić Amerikankin, a djevojčice sa strane su Vera Vincek rođ. Cvetnić Mamulina i Barbara Galeković Gaga. 

Fašnik u Mraclinu 1956. godine

Pogledajte fotografije i ako koga prepoznate slobodno napišite, prokomentirajte, a ako ima još fotografija, donesite nam da ih skeniramo i pospremimo.

Fotografije: Juraj Cvetnić Amerikankin