Jura kosi travu, snimljeno 30. travnja 2024.

Jeste znali plivati?

–  Ja sem znal, tu smo se i vučili plivati. Kad ti je tu već bilo malo vode, onda smo našli vodu pri Male Bune de Ban ima bertiju. A,1943. ili ’44. tu na aerodromu su bili flahi. To su Amerikanci vozili avione na Vis i partizanima nosili hranu. Tu su jednoga pogodili na Lisičaku v Kurilovcu, sim de je radar. I taj je avion jeno pet bombi kraj Male Bune zital u šumu, to su bili veliki krateri. Onda smo se mi tu kupali, mi i žabe nutre. A taj jen avion je opal pri Grđane na Velike Bune. Piloti su poskakali van, bil je i jen crnec, tak su pripovedali. Došli su partizani i piloti su otišli ž njimi. Iskali su ih i ustaše i domobrani, ali ovi su već z parizanima bili otišli. To se ja sećam kak je crni trag od dima ostal, samo najenput se je zgubil tam iza šume, iza Staroga gaja. Kupali smo se i ispod onog prvog mosta kad se ide z Velike Bune, ali je tu bila jako mrzla voda jer je tekla iz izvora. Tu sam se ja kupal s pokojni Majstorom i Tončekom Blaževim od Julija ocom. Rekla je moja pokojna mati – De vrag nemre, tebe pošele!

Na kupanju za vrijeme odsluženja vojnog roka, krajem 1950-ih godina

Jura, daj nam reci tko ti je bil vučitel u škole, kad si krenul? Školske kolege, daj se malo toga seti.

–  To su ti bile drame, moj Matek. Krenul sam v školu 1944. godine. Prva vučitelica mi je bila Benčak Dragica. Išli smo u školu čez Obdinu.  Kad nam se je išlo školu smo išli, a kad nam se ni išlo, nismo. Tak je to onda bilo. Kad su ovi prvi išli domom, opet mi ž njimi domom. U razred su išli su i ovi teri su bili leto dan stariji. Lojz Fackof, i ovi kaj su bili mlajši Branko Klipin, Štević Perušin… Nada Kurtekova, Marič Paščerova, Mira Joskina, Zlatko Mikinin, on je još živ. Posle Benčakice je došel Drago Mesić, od bivšeg predsjednika Stipe Mesića stric. Drago je imel ženu Ružicu i sina Zlatka. Ružica mi je bila onda isto nastavnica.

Jesu bili učitelji strogi?


– Ona nije bila, on je bil grdi. Da je pokojni Ferko živ bi ti rekel kak je njemu spukal lasi. A imel je prsten, kad te je kresnul s rukom po glave nema te tu. Bil je grdi. Prije rata je tu bil i vučitel Zvonko koji je išel v cirkvu pa su ga krenuli. On nas je i kmeše pelal kad smo išli na prvu pričest, skupa s Dragicom. On je bil na stanu de su Čibarići u čardaku. Jer su prije bili na stanu tu de je sad vrtić u škole. Dragica je kad se udala postala Thaller, a muž joj je bil Pavel, doktor veterine i vubit je na Bleiburgu 1945. godine. Dragica je imala sestru Nadu, živele su v hiže između pokojnih Popeka i Pere Balasa.

Dečki na ispraćaju Branka Matanovića u vojsku, 1960. godine


Jura, četri lete si tu išel u školu Mraclin? A onda?


– Nikam! Opetovnicu smo išli saki petek. Ja, Štević Štuban Perušin, Branko Štuban Klipin… više nismo nikam išli.  To je predaval taj Drago Mesić.

Kaj si onda kad si to završil?

– Bil sem doma i samo sem se nadal da bumo išli v Ameriku. Međutim, kad sam navršil 15 let, odma si potpal pod vojnu obavezu. I onda smo počeli predvojničke. Prva je bila u Vukovini, osem dan smo saki dan išli u Vukovinu vežbat u nove zgrade u novo naređeno naselje. U 18. godini opet na Lukavec, ali to smo već tam bili 10 dan da nismo išli domom.

Kaj se točno učilo opetovnice?

– Gradiva su bila isto ko i četvrti razred. Jenput na tjeden. Petek. Zato kaj su deca u toj dobi već bili radna snaga i roditelji nisu šteli da bi deca tam sedela dok je posla bilo. A mene još više to puntalo kaj sam čekal da pem u Ameriku. Jer je deda posle, kad je rat prešel opet ponovil poziv. Već smo moja Anka i ja imeli pasoše.

A jel se vam išlo? Jel se tebi išlo?

– Kak mi se nebi išlo! Ali kad je to došlo rekli su da ja ne mogu da sam ja pod vojskum. Dok vojsku odslužim da onda mogu iti.

I kad si odslužil vojsku?

– 1960. sem odslužil. U Pule sam bil. Tri godine na brodu. Na Jadranu. Bil sam doma možda svega 5-6 put.Jesu te kaj malo oko toga ko si šta si?

– Jesu!  Išel je drug Tito u Egipat. A ja sam se veselil kak budem i ja išel. Postrojili su nas po prezimenu i veli istupite. Drugovi mornari uzmite svoje stvari i idete u čančani vod u Divulje. Onda mi je rekel poručnik  da je to zato jer mi je mati v Amerike. Ko je nekoga imel vani u to doba nema šanse.

Da nis bil u vojske verovatno bi onda bili v Amerike?

– Jel bi dobili posle papere ja to neznam jer nisem više niti tražil. Išli bi jedino još dok sam bil dečko. I mama mi je napisala da si ja tu stvaram dom, da bu tu došla Amerika. Kad bude došla Amerika ne bute do neke dobe pevali po cesti kak sad pevate, tak mi je rekla. I ke ni to stvarno došlo.

sestra Anka Navračić rođ. Cvetnić i Juraj Cvetnić na kraju nikad nisu otišli u Ameriku

A kad se vrnula mati z Amerike za stalno?

– 1970. godine, bila je stara 61 godinu. To je još radna dob.

Posle kad si se vrnul z vojske počel si negde delati?

– Jesem. To sam još pre vojske spoznal peka teri je bil tam de je sad Anka Krilčička na stanu. Zval se Jura isto.  Pre je Buševcu pekel kruh, a onda je tu pri Štruce. Tam je bila krušna peć. Da ne mora nositi z Buševca kruh, a tu je imal mušterije, onda je mene odma vrboval kad sam došel z vojske. I tak sem počel delati. Do neke dobe smo do jutra pevali na Križanje, a ja sam već u tri vure moral biti na poslu.

-Posle sem delal ’55. i ’56. pri Antunu Galekoviću Ivekovom u štamparije de smo rupce štampali. Prvo je štampariju iznajmil zadrugi OPZ-a Mraclin. Na čelu zadrugeje bil Mika Bartolinov, a Mikica Crničof je bil šef štamparije, od Darka Crnića deda.   Posle je tu štampariju kupil Pepa Katekin. Filček je već tam onda delal.

-Pepa Katekin je jednum zgodum došel Franje Mikininomu i onda pital mojega očuha Janka de je delam da bi trebal jednoga dečka. I onda sem tam bil deset let. Posel je onda išel dobro s tim rupcima. Kad je posel krenul slabije onda sem počel delati na aerodromu. Najprije sam bil leto i neke u zadružne štampe de me je zaposlil Juriga. A na aerodromu sam delal u službi za održavanje.

Jesi tam bil do penzije?

– Ne, tam sem bil 15 let. I onda kad je došel novi zakon, i kad si si mogel plaćati staž ja sam onda otišel domom na poljoprivredu, plaćal si staž 5 let i onda sam otišel u mirovinu.

A kad si počel drva piliti? Kak si došel na tu ideju?

– Počel sem piliti 1978.-1979. A kak sam došel na ideju. Ivić Bartolić iz Okuja i Vid od pokojnog Jože Pakačovog su imeli pilu. Jednom zgodom taj Ivić si je potrgal ključnu kost, u Kurilovcu je opal z biciklina. Imal je vanjsku gumu od biciklina i zapela mu je za govrnal, hitilo ga dole i ruka je pukla. A imal je puno posla jer je pilil za ustanove, škole, sud, bertije, plus privat. A ja sam na aerodromu delal smjene. I tak sam ja počel delati, tam sem si malo na aerodromu predremal i jutro sam žnjem pilil. I najdem ti ja stroj za piliti od onoga Cerina ke je igral nogomet. Oni su bili iza Palače pravde na Trnju u starim kućama koje su rušili. A jedna pila je bila tam nagurana i sva bandažirana z najlonom. Ivič Bartolič, moj pokojni Navračić i Ufa i ja otišli tam. I veli Ivič ako nećeš ti budem ja zel. Onda sam ipak ja zel i počel piliti. I pilil sam do prije par let. Sad je prevzel sve sin Darko.

Jura i sin Darko, travanj 2024. (snimio: Vitomir Štuban)

Kak je tvoja mati doživela taj život kad je došla tu?

– Ona je volela biti v Mraclinu, inače je od Strmca z Brezovice. Tam je imala tece svoje – od matere sestre i familiju. One su k nje fajn dolazile kak je moj otec mrl. Otec je mrl četiri mesece prije nek sam se ja rodil. Otec je u četrtom mesecu mrl, a ja sam se u osmom rodil. Mati je tu došla sa sestrum 1930. godine i već se je poznala ze semi v Mraclinu. Pogotovo z Mackum, mi smo kesnije bili i kumi. Moj otec i mati su nosili Zlateka na krst. Tak nam je Macka stalno kuhala i jenput se ja najel fine juhe. Pita me ona jel’ znaš ke si jel? Od kokoši juhu velim ja. Ni, ni, to ti je od škanjca i od vrane. Gango je otraga imal raskopanu štalu i tam hital oguljene lisice koje je potukel pa su vrane dolazile.

Sad kad si spomenul škanjce, ti si lovec?

…nastavlja se….

Jura u Trogiru oko 1959. godine