Narodne Novine Velika Gorica ima posebnu ponudu za sve članove DVD-a u VZG Velika Gorica – popust od 10% na sav školski pribor do kraja školske godine 2015/2016.