Ova dobrodošla akcija dogovorena je u suradnji velikogoričkog Crvenog križa i našega DVD-a. Situacija je takva da se radi o potrošnom artiklu koji nam treba svugdje, nekima čak i u vlastitom domu. Stoga, ciljane skupine pozivaju se da u ponedjeljak prijepodne iskoriste ovu mogućnost.