Foto: Vladimir Vinetić

Već duže vrijeme pojavljuju se problemi sa željezničkom rampom u Mraclinu. Rampa je povremeno spuštena kad vlak ne prolazi, ali posljednja tri dana – što je mnogo opasnije – rampa se povremeno ne spušta pri prolasku vlakova. Molimo sve vozače, bicikliste i pješake na poseban oprez kod prelaske pruge, a nadamo se da nadležni u Hrvatskim željeznicama rade na rješavanju problema.