Prvi crteži Moguta došli su nam iz Okuja: troje malih Roginića – Bruno od sedam i pol godina, David od pet i Nika od četiri – dalo je svoje viđenje bića iz turopoljske legende. Nadamo se da će ovo biti poticaj i mraclinskim crtačima, a uvažavamo i jednu napomenu. Naime, iako Moguti, kao i svi Turopoljci, obožavaju Turopoljski lug, ipak je očekivati da mraclinski Moguti više i radije borave u Mraclinskoj dubravi.

Djeco, čekamo vaše crteže (ali i fotografije, ako Moguta uspijete negdje uslikati!).