Roditelji ili staratelji djece predškolske dobi koji su zainteresirani za upis djece u predškolske ustanove na području Grada Velike Gorice trebaju podnijeti zahtjeve za upis djece u dječje vrtiće. Zahtjevi se podnose od 2. do 13. svibnja 2016. g. na adresi sjedišta dječjih vrtića, ponedjeljkom od 14 do 18 sati, a ostalim radnim danima od 9 do 15 sati.
Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo u jedan dječji vrtić.

U zahtjevu se mogu navesti dvije lokacije unutar jednog vrtića. Radno vrijeme dječjih vrtića navedeno je na web stranicama dječjih vrtića, podložno je promjenama i ovisi o organizaciji rada vrtića.

Dječji vrtić Ciciban
Velika Gorica, Vidrićeva 2 – sjedište
Velika Gorica, Kolareva 39
Velika Gorica, Kolareva 43b

Dječji vrtić Velika Gorica
Velika Gorica, Pucekovićeva 2 – sjedište
Velika Gorica, Kurilovečka 3
Vukovina, Stara cesta 14
Buševec, Trg seljačke sloge 7
Mraclin, L. Galekovića 50

Dječji vrtić Žirek
Velika Gorica, Tomaševićeva 17c – sjedište
Velika Gorica, Koprivnička 2
Velika Gorica, Zagrebačka 124
Velika Gorica, J. Dobrile 8
Velika Gorica, P. Svačića 12

Dječji vrtić Lojtrica
Velika Mlaka, Smendrovićeva 9 – sjedište
Velika Mlaka, Školska 20
Mičevec, Savska 1
Gradići, Lj.Gaja 3
Donja Lomnica, Školska 2
Donja Lomnica, Školska 4

Privatni dječji vrtić Koraci
Velika Gorica, Alojzija Stepinca 12 – sjedište
Velika Gorica, Mate Lovraka 20
Velika Gorica, Mate Lovraka 43

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

1. REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM – SVI DJEČJI VRTIĆI
 za djecu u dobi od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu (za djecu od 6 mjeseci do godinu dana organizira se program ukoliko se prijavi dovoljan broj zainteresiranih roditelja, ako postoje uvjeti u dječjem vrtiću i u skladu s Državnim pedagoškim standardom)

2. POSEBNI I ALTERNATIVNI CJELODNEVNI PROGRAMI

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN
– za djecu u dobi od tri godine do polaska u školu:
– program ranog učenja engleskog jezika – Kolareva 39 (nema slobodnih mjesta)
– program ranog učenja njemačkog jezika – Kolareva 43b
– dramsko-scenski program – Vidrićeva 2
– Montessori program – Vidrićeva 2

DJEČJI VRTIĆ LOJTRICA
– za djecu u dobi od tri godine do polaska u školu:
– sportski program – Velika Mlaka – Smendrovićeva 9
– program ranog učenja engleskog jezika– Smendrovićeva 9 (nema slobodnih mjesta)
– glazbeno-scenski program – Velika Mlaka – Školska 20
– program ranog učenja engleskog jezika – Gradići, Lj. Gaja 3

DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA
– za djecu u dobi od tri godine do polaska u školu:
– Montessori program – Pucekovićeva 2
– program ranog učenja engleskog jezika – Pucekovićeva 2 (nema slobodnih mjesta)
– dramsko-scenski program – Pucekovićeva 2 (nema slobodnih mjesta)
– program ranog učenja engleskog jezika – Kurilovečka 3

DJEČJI VRTIĆ KORACI
– za djecu u dobi od tri godine do polaska u školu:
– program ranog učenja engleskog jezika – A. Stepinca 12 (nema slobodnih mjesta)
– sportski program – A. Stepinca 12

DJEČJI VRTIĆ ŽIREK (P. Svačića 12)
– program za djecu s teškoćama u razvoju
– za upis potrebno priložiti Nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja

3. KRAĆI PROGRAMI
igraonice – strani jezik, ritmika, glazbene, likovne, športske i druge aktivnosti – ponuda kraćih programa bit će objavljena u svakom dječjem vrtiću

4. PROGRAM PREDŠKOLE
Upisi – od 1. do 15. rujna 2016.g.
Obavijest o upisima bit će objavljena 1. rujna 2016.g.

Za upis djeteta u Redoviti cjelodnevni program roditelj ili staratelj predaje sljedeću dokumentaciju:
1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (dostupan na stranici www.gorica.hr i na stranicama dječjih vrtića )
2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta
3. uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu djeteta
4. preslike osobnih iskaznica roditelja ili staratelja
5. potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja ili staratelja koje nisu starije od 60 dana
6. presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje posebnu zdravstvenu potrebu ili teškoću u razvoju djeteta
7. potvrde o drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa (rješenje o invaliditetu, dokaz o samohranosti – rodni list, smrtni list za premilnulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, rješenje za dijete uzeto na uzdržavanje, za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, rješenje o dječjem doplatku, i dr.)

Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima.

Uvjerenje o prebivalištu djeteta i potvrde o zaposlenju roditelja moraju biti originali, a ostali dokumenti mogu biti preslike uz predočenje originala.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) propisane su prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće. Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis u redoviti (primarni) program, prednost ostvaruju:
1. djeca roditelja invalida Domovinskog rata i djeca osoba s invaliditetom
2. djeca samohranih zaposlenih roditelja
3. djeca zaposlenih roditelja
4. djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
5. djeca iz obitelji s troje i više malodobne djece
6. djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima.

Rezultati upisa djece u dječje vrtiće objavit će se na mrežnim stranicama dječjih vrtića (www.vrtic-vg.hr , www.dv-ciciban-vg.hr , www.dv-zirek.hr , www.dv-lojtrica.hr , www.dvprvikoraci.com )
30. svibnja 2016.g.

Roditelj ima pravo podnijeti prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2016. g.), a tijekom godine ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto.
Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole – koji je za roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s odlukama Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, ovisno o vrsti i trajanju programa.

Priloženo:

Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić (DOC)

Plan upisa u dječje vrtiće (DOC)

Komentiraj

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.