Jesenske akcija deratizacije na području Grada Velike Gorice provodit će se u razdoblju od: 28. listopada do 31. listopada 2019. godine, u vremenu od 8 do 16 sati.

U planiranom razdoblju obavljat će se deratizacija u javnim građevinama (sportskim, kulturnim, odgojno-obrazovnim, upravnim i drugim), na javnim prometnim i zelenim površinama i obalama vodotoka u naseljima te u gradskoj odvodnji (šahtovi) na području Grada Velike Gorice s pripadajućim naseljima: Črnkovec, Lazina Čička, Poljana Čička, Bapča, Kobilić, Mala Kosnica, Novo Čiče, Petina, Velika Kosnica, Velika Mlaka, Kuče, Staro Čiče, Vukovina, Mičevec, Buševec, Donja Lomnica, Gornja Lomnica, Gradići, Lazi Turopoljski, Lukavec, Mraclin, Ogulinec, Okuje, Petrovina Turopoljska, Rakitovec, Turopolje, Bukovčak, Cerovski Vrh, Cvetković Brdo, Dubranec, Gudci, Gustelnica, Jerebić, Ključić Brdo, Kozjača, Mala Buna, Markuševec Turopoljski, Petravec, Prvonožina, Šiljakovina, Velika Buna i Vukomerić.

U preventivnoj i obveznoj preventivnoj deratizaciji primjenjivat će se standardne meke s djelatnom tvari antikoagulantom II. generacije (bromadiolon 0,005 %) u formulacijama: rasuta meka na biljnom nosaču, svježa meka i parfinizirana meka ovisno o vrsti prostora u kojem se deratizacija provodi.
Mamci će se izlagati na skrovita i nepristupačna mjesta na način da su nedostupni za ljude i druge ne ciljane vrste.

Suzbijanje štetnih glodavaca ( deratizaciju) obavljati će osposobljeni i educirani izvoditelji. Svaki će izvoditelj prilikom provođenja deratizacije nositi propisanu radnu odjeću (kuta), i imati plastificiranu identifikacijsku iskaznicu.

Izvor: gorica.hr