Na igraliÅ”tu Stare grabe postavljeni su novi LED-reflektori koji će u mnogome pomoći klubu u redovnom radu.Ā Priliku da prve isprobaju nove reflektore imale su selekcije pionira i juniora.Ā Ovim putem NK Mraclin zahvaljuje Gradu Velika Gorica i MO Mraclin koji su klubu pomogli u realizaciji ovog projekta.