U prostorijama Državne vatrogasne škole u Zagrebu danas je održan jednodnevni seminar „Vatrogasne intervencije i opasnosti za vatrogasce na reciklažnim dvorištima i odlagalištima otpada“. Ova više nego aktualna tema privukla je pozornost i našeg DVD-a čija su dva člana – Zlatko Matanović i Josip Kasunić – pohodila tečaj.