Znajući da se u Mraclinu posljednjih godina sve više mladih bavi poljodjelstvom, nakon nedavnih potresa do naših poljodjelaca došle su i zamolbe za hranu kojom bi stočari pogođenih područja prehranili svoju stoku. Mraclinci i njihovi prijatelji su to prihvatili i rado se odazvali sa donacijom za Majske Poljane i Petrinju. Zahvala dečkima kod utovara i istovara te posebna zahvala komunalnom poduzeću VG Čistoća d.o.o. koje je na raspolaganje stavilo vozače i vozila koji su prevezli sijeno potrebitima.