Foto: Muzej turopolja

Jedan primjerak naše materijalne baštine sačuvan je u bogatom fundusu Muzeja Turopolja, odakle prenosimo i pripadajući tekst. 

“Na fotografiji možete vidjeti drvenu kutiju pravokutnog oblika koja je po sredini razdijeljena na dva jednaka dijela. Svaki dio ima svoj poklopac. Na prednjoj strani urezan je tekst: “Štefan Koos / Mraclin NO 36”, a na stražnjoj: “1878”. Radi se o škrabici za placovinu Stjepana Kosa iz Mraclina. Placovina je ustvari tržna taksa koju je sakupljala Plemenita općina Turopolje. Plaćali su je neplemenitaši koji su dolazili na sajam, a plemenitaši su na sajam ulazili besplatno, s posebnim plavim ceduljama. Škrabicu je Muzeju Turopolja poklonila Dora Šenović iz Mraclina 1972. godine, a danas je dio našeg stalnog postava.”