Foto: Muzej turopolja

Jedan primjerak naÅ”e materijalne baÅ”tine sačuvan je u bogatom fundusu Muzeja Turopolja, odakle prenosimo i pripadajući tekst.Ā 

“Na fotografiji možete vidjeti drvenu kutiju pravokutnog oblika koja je po sredini razdijeljena na dva jednaka dijela. Svaki dio ima svoj poklopac. Na prednjoj strani urezan je tekst: “Å tefan Koos / Mraclin NO 36”, a na stražnjoj: “1878”. Radi se o Å”krabici za placovinu Stjepana Kosa iz Mraclina. Placovina je ustvari tržna taksa koju je sakupljala Plemenita općina Turopolje. Plaćali su je neplemenitaÅ”i koji su dolazili na sajam, a plemenitaÅ”i su na sajam ulazili besplatno, s posebnim plavim ceduljama. Å krabicu je Muzeju Turopolja poklonila Dora Å enović iz Mraclina 1972. godine, a danas je dio naÅ”eg stalnog postava.”