Vijeće Mjesnog odbora Mraclin traži adekvatnu osobu za obavljanje dužnosti domara u Društvenom domu, za razdoblje od 2021. do 2025. Za detaljnije informacije i potencijalne prijave potrebno je kontaktirati sa g. Tihomirom Hubakom na broj mobitela 098308457. Rok podnošenja  prijave je 15. srpnja 2021.