Ovu sliku nam je dal jen Mraclinec, a i on sam je na slike i rekel je: “Nemoj odma napisati imena da vidimo ko bu koga prepoznal”. Pitanje: Ko je na slike i kad je ovo slikano?