Vijeće mjesnog odbora obaviještava umirovljenike o isplati božićnice. Mjerilo za isplatu božićnice predstavlja iznos u stavci “mirovina”, bez zaštitnog dodatka ili drugog doplatka. U razdoblju od 7.10.2019. do 1.11.2019. godine, umirovljenici moraju predati ispunjeni Obrazac prijave u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate božićnice. 

Obrazac i pripadajući prilozi predaju se u Grad Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, (šalter u prizemlju) od 8,30 do 14,30 sati. Obrazac se može preuzeti na web stranici Grada Velike Gorice www.gorica.hr, na porti gradske uprave ili u udrugama umirovljenika.

Uz popunjeni obrazac obavezno treba priložiti:- presliku osobne iskaznice obostrano; – odrezak od mirovine za prethodni mjesec ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim i invalidskim primanjima ili potvrdu o visini mirovine izdanu od HZMO-a.

Umirovljenici koji primaju inozemnu i tuzemnu mirovinu moraju priložiti dokaze o visini obje mirovine;- presliku dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB umirovljenika.

Umirovljenicima koji primaju mirovinu do 1.000,00 kuna biti će isplaćena božićnica u iznosu od 400,00 kuna, a umirovljenicima koji primaju mirovinu od 1001,00 do 2.000,00 kuna biti će isplaćena božićnica od 200,00 kuna. Isplata božićnice biti će u poslovnicama FINA-e u razdoblju od 18.11.2019 do 24.12.2019. Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na broj 6269 918 ili 6269 938.