KUD Dučec posljednjih nekoliko godina ulaže velike napore u nabavu i otkup narodnih nošnji. Danas društvo posjeduje vrijednu zbirku narodnih nošnji koju čine originali, ali i vjerne replike. Zbirka se svake godine povećava zahvaljujući entuzijazmu članova Upravnog odbora, ali i dobroj volji brojnih donatora i mještana. Otkupljeni su ili primljeni kao dar brojni dijelovi mraclinskih nošnja – fertuni, oplečja, rubače, krilnice i dr. Nošnje se redovito održavaju i čuvaju u prostorijama Društva, a svake se godine vrši detaljna inventura nošnji i ostalog inventara.

Narodne nošnje čine značajan i vrijedan segment naše kulturne baštine, no pravih, originalnih mraclinskih i turopoljskih nošnji u našim je škrinjama sve je manje.  Susreli smo se više puta sa situacijama da nošnje u ormarima i škrinjama naših mještana propadaju, ne održavaju se, ne vodi se briga o njima, pa čak smo neke originale mogli vidjeti kako se prodaju na Hreliću. Potrebno je bolje čuvati to naše narodno blago i ne smijemo dopustiti da završi na nekom krivom mjestu, njihovo je mjesto u Mraclinu – poručili su iz Dučeca.

Iz KUD-a pozivaju one Mraclince koji žele prodati ili darovati dijelove narodnih nošnji da se jave ekonomu KUD-a Dučec gđi Marici Cvetnić na broj 095 587 9087 ili predsjedniku Društva Matiji Kosu na broj 091 5472355. U KUD-u nošnje će biti iskorištene, nošene i održavane te prezentirane na javnim nastupima i događanjima.