Foto: Josip Kos

Nova cesta prema Buševcu već je pokazala svoj infrastrukturni potencijal: netko je ovih dana otvorio malo odlagalište otpada. Voljeli bismo znati tko je taj dovitljivac, da za čitaoce našega portala objasni koje su prednosti te lokacije i je li u planu proširenje deponija. Nadamo se da će se javiti.

Foto: Ivan Lalić