Dr. sc. Josip Madić, dr. med. vet., redoviti profesor, Veterinarski fakultet, Zagreb
Izvornik: VETERINARSKA STANICA 42 (3), 2011. Naslov originala: “Prof. dr. sc. Željku Cvetniću dodijeljena nagrada HAZU”

“Na svečanoj sjednici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) održanoj u četvrtak 26. svibnja 2011. u auli Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti dodijeljene su Akademijine nagrade za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2010. godinu. Nagrađeno je osam uglednih hrvatskih znanstvenika i umjetnika iz područja znanstvene i umjetničke djelatnosti, odnosno iz područja: prirodnih znanosti i matematike, medicinskih znanosti, filologije, književnosti, likovnih umjetnosti, glazbene umjetnosti i iz područja tehničkih znanosti.
Nagradu im je uručio predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić.
Ponosni smo što se među nagrađenima nalazi i ravnatelj Hrvatskog veterinarskog instituta prof. dr. sc. Željko Cvetnić, nagrađen nagradom iz područja medicinskih znanosti za iznimna znanstvena dostignuća trajne vrijednosti na području veterinarske medicine, odnosno mikrobiologije.
U obrazloženju je, pri dodjeli nagrade, između ostaloga rečeno da je prof. dr. sc. Željko Cvetnić međunarodno priznati znanstvenik u području veterinarske medicine s velikim znanstvenim doprinosom iz područja epizootiologije, veterinarske bakteriologije i infekcijske imunologije. Prof. dr. sc. Ž. Cvetnić posebice istražuje uzročnike tuberkuloze, bruceloze i leptospiroze, gdje je postigao svjetski prepoznatljive rezultate. Rezultati njegova znanstvena rada omogućili su preklasifikaciju određenih vrsta mikobakterija. Tako je na osnovi njegova istraživačkog doprinosa podvrsta uzročnika tuberkuloze Mycobacteriumtuberculosis subsp. caprae po svojim genotipskim i filotipskim značajkama presvrstana u zasebnu vrstu Mycobacteriumcaprae, a identificirana je kao uzročnik generalizirane tuberkuloze u goveda i svinja. Ustanovio je da se Mycobacteriumavium subsp. hominissuis često nalazi u svinja te da je njihov okoliš izvor zaraze za ljude. Proučavajući Mycobacterium avium subsp. avium dokazao je njezinu veliku genotipsku raznolikost s obzirom na domaćina.
Od iznimnog je javnozdravstvenog značenja njegov rad na identifikaciji zoonotski važnog biovara 3 vrste Brucella suis. Prvi je dokazao taj biovar u konja te u divljih i domaćih svinja u Europi. Taj je nalaz od presudnog utjecaja i značenja na suvremene spoznaje o epidemiološkim kretanjima bruceloze s naglaskom da se biovar 3 bakterije Brucella suis sa životinja prenosi na čovjeka. Zaslužan je i za novi način identifikacije vrsta roda Brucella i mogućnost njihova razlikovanja molekularnim metodama. Tim je metodama prvi put dokazao vrste Brucella melitensis u goveda i Brucellaovis u ovaca u Hrvatskoj.
Činjenica da su 33 znanstvena rada prof. dr. Željka Cvetnića objavljena u međunarodnim časopisima indeksiranima u Current Contents (CC) te da su mu radovi citirani više od 350 puta najbolja je potvrda aktualnosti njegovih istraživanja.
Dakako da se u trenutku dodjele nagrade nije moglo opširno govoriti o cjelokupnom znanstvenom i stručnom radu prof. dr. sc. Željka Cvetnića, ali ovdje valja istaknuti da je, uz znanstvenu izvrsnost, kao ravnatelj Hrvatskog veterinarskog instituta (HVI) iskazao svoje organizacijske i liderske sposobnosti i da je u tri godine obnašanja te dužnosti u potpunosti obnovio prostore Hrvatskog veterinarskog instituta, osigurao sredstva za nabavku najsuvremenije opreme za sve laboratorije te omogućio akreditaciju svih laboratorija i metoda HVI-a u Zagrebu.
Njegovom se zaslugom korjenito obnovljeni HVI može po opremljenosti i ljudskom potencijalu svrstati među vodeće znanstvene ustanove u Hrvatskoj. Na njegovu inicijativu i uz njegovu financijsku potporu u zamahu je akreditacija laboratorija i metoda u podružnicama HVI-a u Križevcima, Rijeci, Splitu i Vinkovcima.
Prof. dr. sc. Željko Cvetnić razvio je zavidnu međunarodnu suradnju, prije svega sa znanstvenicima srednjeuropskog kruga, primjerice Slovenije, Češke, Slovačke te Francuske i Španjolske s kojima istražuje epizootiologiju bruceloze i tuberkuloze u zemljama srednje Europe. U tom smislu posebice je važna njegova suradnja sa stručnjacima za tuberkulozu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, a na području serološke dijagnostike bruceloze, paratuberkuloze i Q-groznice sa stručnjacima referentnih laboratorija „AFSSA –OIE/FAO“ za brucelozu, tuberkulozu i paratuberkulozu u Parizu gdje se usavršavao na područjima serološke, bakteriološke i molekularne dijagnostike spomenutih zaraza. U Pamploni u Španjolskoj radio je na proučavanju mogućnosti dijagnostike bruceloze malih preživača. U Zaragozi u Španjolskoj u Centru za istraživanje zdravlja životinja radio je na bakteriološkoj, serološkoj i molekularnoj dijagnostici bruceloze, a u Institutu za hranu i veterinarsku znanost te u Institutu za zarazne bolesti životinja u Kopenhagenu u Danskoj izučavao je nespecifične reakcije u dijagnostici bruceloze u svinja.
Tijekom višegodišnje suradnje s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u nastavi na doktorskom studiju kao nositelj kolegija Uzročnici specifičnih zaraznih bolesti bakterijske etiologije: tuberkuloze, bruceloze i sakagije.
Prof. dr. sc. Ž. Cvetnić redovito sudjeluje u izvedbi praktične nastave na kolegiju „Mikrobiološki laboratorijski rad“ u sklopu doktorskog studija iz Veterinarskih znanosti i specijalističkog studija iz Mikrobiologije i epizootiologije.
Svemu spomenutome valja dodati da je kao gostujući profesor uvelike uključen u nastavu na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, gdje sudjeluje u izvođenju nastave iz dvaju predmeta na diplomskoj razini i četiriju predmeta na poslijediplomskim studijima.
Treba spomenuti i njegov stručni rad, koji obuhvaća niz stručnih rasprava od velike koristi za veterinare praktičare s tematikom zaraznih bolesti životinja od neposrednog interesa za svakodnevnu veterinarsku praksu, kao i publicističku aktivnost koja se ogleda u objavljivanju triju knjiga u kojima se pretežito obrađuju zoonoze.
Čestitajući prof. dr. sc. Željku Cvetniću na dobivenoj nagradi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, poželimo mu da svojim znanjem, stručnošću i marljivošću doprinosi ugledu hrvatske veterinarske znanosti.”

Željko Cvetnić HAZU nagrada

Izvor: http://veterina.com.hr

Komentiraj

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.