Cela ekipa

Ovaj četrtek u kasnim popodnevnim satima okupilo se malo društvo pri našem Marijančeku da malo skrati ove duge zimske noći. Svaki, ko je napravil, je donesel kobasu-dve za degustaciju, a ni falelo ni domaće kaplice.