Jučer je u Mraclinu u Društvenom domu održana tribina mještana Mraclina, na kojoj se govorilo o Planu gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice. Stotinjak nazočnih mještana izrazilo je svoje neslaganje s planovima gradske administracije kojima se želi sadašnje odlagalište neopasnog komunalnog otpada pretvoriti u odlagalište opasnog otpada. U tu svrhu potpisivana je peticija protiv takvih namjera Grada Velike Gorice, koja će se i idućih dana moći potpisati kod Kreše Hubaka (mob. 098/9824-617). Zaključak je nazočnih mještana da ćemo se svim sredstvima boriti protiv nastavka bilo kakvog odlaganja smeća na teritoriju našeg mjesta nakon 2018. godine.

Facebook komentari