Tamburaški sastav Modra Galica u karikaturi prof.Srećka Fadige objavljena na kalendaru za 1996.godinu.