Mraclinom je zavladala snježna idila pa su igre snijega, prirode i svijeta bile odlična podloga za ovjekovječiti sve to i na fotografiji.

Snijeg što je napadao je vlažan pa tako idealan za izradu gruda snijega i grudanje ili izradu snjegovića i drugih skulptura od snijega. Prvog snjegovića nam je poslala Nela Iličić a zatim su uslijedile fotografije o ostalim motivima Martine Galeković, Ane Kasunić, Ane Štuban, Marija Solde, Nedjeljka Babića, Matije Kosa, Marka Kosa, Filipa Križanića, Željka Šimuna, Slavena Galekovića, Vinka Galekovića, Gorana Vukašinca, Luke Peričina, Nikole Cvetnića…