Simboličnom predajom kompostera Stjepanu Vugrinoviću iz Kurilovca, danas je i službeno počela podjela 1000 besplatnih kompostera za kućno kompostiranje biootpada Velikogoričanima koji su za to iskazali interes u provedenoj anketi.

Grad Velika Gorica i VG Čistoća krajem 2014. godine na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata zaštite okoliša, prijavili su prijedlog projekta nabave komunalne opreme – kanti i kompostera za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice. Ukupna vrijednost projekta je 678 tisuća kuna, od čega 40 posto financira fond, a 60 posto Grad Velika Gorica.

VG Čistoća temeljem odluke Fonda provela je postupak javne nabave opreme, koja se sastoji od vrtnih kompostera, plavih kanti od 240 L za sakupljanje starog papira te žutih kanti zapremine 240 L za sakupljanje plastične i metalne ambalaže u višestambenim zgradama. Ovih dana isporučen je prvi dio naručene opreme, odnosno 1.200 vrtnih kompostera koje će VG Čistoća podijeliti građanima koji su prethodno putem ankete iskazali interes za „kućno kompostiranje“ svoga biootpada u domaćinstvu. To znači da će sav prikladan biootpad – npr. ostatke od pripreme hrane (kora i ljuske voća i povrća, ostatci kruha, ljuske od jaja, talog kave, vrećice od čaja), vrtni biootpad (otkos trave, suho lišće, granje, piljevina, ostatci korova, zemlja iz lonaca za cvijeće itd.) – ubacivati u komposter, umjesto da ga predaju VG Čistoći putem kante za miješani otpad. Na taj će način građani doprinijeti smanjenju količine biootpada koji se odlaže na Odlagalištu neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, a time i smanjenju utjecaja na klimatske promjene koje bi takav biootpad proizveo ukoliko se tamo odloži. Ujedno će smanjiti ukupnu količinu otpada koji predaju na zbrinjavanje, što će ubrzo imati utjecaj i na cijenu koju domaćinstva plaćaju za zbrinjavanje otpada.

Grad Velika Gorica trenutno u sklopu projekta „U mojem dvorištu – In My Back Yard (IMBY)“ financiranog sredstvima Europske unije kroz Operativni program Slovenija–Hrvatska 2007.–2013. izrađuje studiju gospodarenja otpadom na području Grada, kojom će se dati smjernice za uvođenje sustava odvojenog sakupljanja otpada „od vrata do vrata“, a time i naplate prema količini miješanog komunalnog otpada koju korisnik predaje na zbrinjavanje. Zbog toga je važno u narednom razdoblju educirati građane Grada Velike Gorice o odvojenom sakupljanju otpada, kako bi se dostigli ciljevi zadani Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a ujedno i spriječilo povećanje cijene zbrinjavanja otpada, ukoliko se iz njega ne odvoje korisni sastojci koji se mogu reciklirati.

Prvi korak u edukaciji jest i tisak brošure „Kompost“ koju će korisnici dobiti besplatno uz kompostere, a koju je izradio Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice u suradnji s VG Čistoćom, kojom se daju detaljne upute kako običan kućni biootpad pretvoriti u „vrtno zlato“, odnosno kvalitetan kompost kojim se mogu prihranjivati biljke u vlastitom vrtu.

Izvor: http://www.gorica.hr

Komentiraj

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.