Velike smo planove imali za ovogodiÅ”nje jurjevske spelancije u Mraclinu, u suorganizaciji naÅ”ih udruga: uz paljenje krijesa, koje nam svake godine ispadne sve atraktivnije, bilo je u planu joÅ” događanja, čak i dolazak povijesnih hrvatskih postrojbi. Ali, stvari se odvijaju svojim tijekom pa se moramo prilagoditi.Ā 


Kako je sad u planu da se manifestacije ovoga tipa sele u virtualni prostor na zanimljivu ideju doÅ”li su u Centru za kulturu Novi Zagreb. Budući da taj Centar pokriva i sjeverno Turopolje centraÅ”i su uputili pozive mjeÅ”tanima da naprave krijesove u dvoriÅ”tima i poÅ”alju fotografije. Ideja primjenjiva i na naÅ”a dvoriÅ”ta. ViÅ”e o akcijiĀ na stranicama Centra.