Veliki kran nadvio se danas nad ranjenu kapelu sv. Vida da bi stručnjaci pregledali prave razmjere štete koju su nedavni potresi uzrokovali na građevini. U radnu košaru koju je hidraulika podigla nad Mraclin spremno je ušao i naš župnik preč. Sabolek da osobno provjeri stanje s tornjem, lukovima i ostalim elementima koji su pretrpjeli statički udar. Dok čekamo da statičari kažu dijagnozu (a nakon toga arhitekti i građevinci propišu terapiju), napominjemo najvažnije – žuta oznaka za sad ostaje.

Foto: Stjepan Čunčić i Vesna Tafra