1. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka

2. Oglas o provođenju javne rasprave (PDF)

3. Stručna podloga i Netehnički sažetak (RAR)

4. Prilozi (RAR)

reciklazno

Izvor: http://www.gorica.hr