Foto: Damir Galeković Cimba
Video: Slaven Galeković

Jutros je u preciznoj i kratkoj akciji građevinara skinuta limena kapa sa zvonika naše kapele. Zahvat je, Bogu hvala, prošao baš onako kako je planirano te se radovi na obnovi našega svetišta mogu nastaviti. Naravno, ovaj pothvat nije mogao proći nezapaženo pa su ga naši suradnici “vudrili na kipec” sa svih strana, a na videu zahvaljujemo Slavenu Galekoviću i Zvonku Šafaru. Čestitke izvođačima u vjeri da će i povrat limenog šešira proći jednako uspješno.

Foto-galerija: Zvonimir Šafar i Slaven Galeković