Paljenje rakije u svega nekoliko godina postalo je brendom ne samo Dučecovih spelancija nego i samog Mraclina, okupljajući raspoložene goste iz Zagreba i cijelog Turopolja. Ali, ali…  Iako je KUD Dučec sve potrebne predradnje poduzeo s voljom i na vrijeme, epidemiološka situacija – kako globalna, tako i lokalna – prisilila nas je da organizaciju podredimo okolnostima. Veselili smo se da ćemo nakon posljednje spelancije, održane još u ožujku, sada napokon nastaviti naš program, tim prije što je bilo upita sa svih strana, ali viša sila je uvijek – viša. 

Tako ćemo prikupljeni materijal morati zbrinuti unutar samog Dučeca, nažalost bez gostiju i prijatelja, kojih je proteklih sezona bilo zaista mnogo. U nadi da će na godinu ipak biti bolje utješimo se malo podsjećanjem na lanjsko paljenje.