Foto: Vlado Vinetić

Roditelji odnosno skrbnici djece predškolske dobi koji su zainteresirani za upis djece u predškolske ustanove na području Grada Velike Gorice trebaju podnijeti zahtjeve za upis djece u dječje vrtiće. Zahtjevi se podnose od 2. do 15. svibnja 2017. g. na adresi sjedišta dječjih vrtića, ponedjeljkom od 14 do 18 sati, a ostalim radnim danima od 9 do 15 sati.

Zahtjev za upis djeteta može se podnijeti isključivo u jedan dječji vrtić. Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu sukladno dobi djeteta.

U zahtjevu se mogu navesti dvije lokacije unutar jednog vrtića. Radno vrijeme dječjih vrtića navedeno je na web stranicama dječjih vrtića, podložno je promjenama i ovisi o organizaciji rada vrtića.

Dječji vrtić Ciciban
Velika Gorica, Vidrićeva 2 – sjedište
Velika Gorica, Kolareva 39
Velika Gorica, Kolareva 43b

Dječji vrtić Velika Gorica
Velika Gorica, Pucekovićeva 2 – sjedište
Velika Gorica, Kurilovečka 3
Vukovina, Stara cesta 14
Buševec, Trg seljačke sloge 7
Mraclin, L. Galekovića 50

Dječji vrtić Žirek
Velika Gorica, Tomaševićeva 17c – sjedište
Velika Gorica, Koprivnička 2
Velika Gorica, Zagrebačka 124
Velika Gorica, J. Dobrile 8
Velika Gorica, P. Svačića 12 – objekt u izgradnji

Dječji vrtić Lojtrica
Velika Mlaka, Smendrovićeva 9 – sjedište
Velika Mlaka, Školska 20
Mičevec, Savska 1
Gradići, Lj.Gaja 3
Donja Lomnica, Školska 2
Donja Lomnica, Školska 4

Privatni dječji vrtić Koraci
Velika Gorica, Alojzija Stepinca 12 – sjedište
Velika Gorica, Mate Lovraka 20
Velika Gorica, Mate Lovraka 43

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

1. REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM – SVI DJEČJI VRTIĆI
 za djecu u dobi od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu (za djecu od 6 mjeseci do godinu dana organizira se program ukoliko se prijavi dovoljan broj zainteresiranih roditelja, ako postoje uvjeti u dječjem vrtiću i u skladu s Državnim pedagoškim standardom)

2. POSEBNI I ALTERNATIVNI CJELODNEVNI PROGRAMI za djecu u dobi od tri godine do polaska u školu:

DJEČJI VRTIĆ CICIBAN
– program ranog učenja engleskog jezika – Kolareva 39
– program ranog učenja njemačkog jezika – Kolareva 43b
– dramsko-scenski program – Vidrićeva 2
– Montessori program – Vidrićeva 2
– program katoličkog vjerskog odgoja – Kolareva 39

DJEČJI VRTIĆ LOJTRICA
– sportski program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
– program ranog učenja engleskog jezika – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9
– glazbeno-scenski program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9 – prema interesu roditelja
– program ranog učenja engleskog jezika – Gradići, Lj. Gaja 3
– Montessori program – Velika Mlaka, Smendrovićeva 9

DJEČJI VRTIĆ VELIKA GORICA
– Montessori program – Pucekovićeva 2
– program ranog učenja engleskog jezika – Pucekovićeva 2
– dramsko-scenski program – Pucekovićeva 2
– program ranog učenja engleskog jezika – Kurilovečka 3
– Montessori program – Kurilovečka 3

DJEČJI VRTIĆ KORACI
– program ranog učenja engleskog jezika – A. Stepinca 12
– sportski program – A. Stepinca 12

DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
– program za djecu s teškoćama u razvoju – Ulica kralja Petra Svačića 12
– za upis potrebno priložiti Nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja

3. KRAĆI PROGRAMI
igraonice – strani jezik, ritmika, glazbene, likovne, športske i druge aktivnosti – ponuda kraćih programa bit će objavljena u svakom dječjem vrtiću

4. PROGRAM PREDŠKOLE
Informacija o upisima objavljena u posebnoj Obavijesti o prijavi djece za program predškole
u dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice za pedagošku godinu 2017/2018. (www.gorica.hr i web stranice dječjih vrtića)
Upisi – od 1. rujna 2017.g.

Novost ove godine je mogućnost online upisa u dječje vrtiće. Roditelji koji žele predati Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić isti mogu predati u elektronskom formatu prateći upute na web stranici eUpisi koja se nalazi na poveznici: eupisi.gorica.hr

U slučaju online upisa, roditelji nisu dužni osobno predati pisani zahtjev s dokumentacijom u dječji vrtić već uz online obrazac dostavljaju skeniranu dokumentaciju.
Originalnu dokumentaciju roditelji primljene djece dostavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.

U slučaju prijave djeteta putem pisanog Zahtjeva, roditelj/skrbnik predaje sljedeću dokumentaciju:

– popunjeni i potpisani zahtjev za upis (dostupan na stranici www.gorica.hr i na stranicama dječjih vrtića),
– rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
– uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu djeteta ili presliku osobne iskaznice,
– preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
– za dijete s teškoćama u razvoju – presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta,
– za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – rješenje centra za socijalnu skrb,
– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,
– za dijete roditelja s invaliditetom – Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,
– za dijete oba zaposlena roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa),
– za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa) i dokaz o samohranosti: rodni list djeteta list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,
– za dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa) i dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,
– za dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
– za dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju i potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa),
– za dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen – potvrda o redovitom školovanju ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa).
Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja. O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje Povjerenstvo za upis djece dječjeg vrtića na temelju dokumentacije i procjene stručnog tima.

Svi dokumenti mogu biti preslike uz predočenje originala.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) propisane su prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće. Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis u redoviti program, prednost ostvaruju:
– dijete roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom
– dijete oba zaposlena roditelja
– dijete samohranog zaposlenog roditelja
– dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji
– dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
– dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece
– dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu
– dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju
– dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen
– dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen
– dijete koje nije upisano prethodne godine iako je tada ostvarilo uvjete za upis, a čiji su roditelji predali zahtjev u upisnom roku prethodne godine u isti dječji vrtić
– dijete koje je bilo upisano u dječji vrtić, ali je u tijeku godine ispisano zbog objektivnih razloga (zdravstveni problemi, problemi adaptacije i sl) te se ponovno upisuje u isti dječji vrtić
– dijete u godini prije polaska u osnovnu školu

Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima.

Rezultati upisa djece u dječje vrtiće objavit će se na mrežnim stranicama dječjih vrtića (www.vrtic-vg.hr , www.dv-ciciban-vg.hr , www.dv-zirek.hr , www.dv-lojtrica.hr , www.dvprvikoraci.com )
30. svibnja 2017.g.

Roditelj ima pravo podnijeti prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2017. g.), a tijekom godine ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto.
Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole – koji je za roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s odlukama Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, ovisno o vrsti i trajanju programa.

Priloženo:

Zahtjevi za upis (ZIP)

Komentiraj

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.