Mješoviti zbor KUD-a Dučec prije više od dvadeset godina snimio je kasetu “Baš usred našeg sela”, na kojoj se nalazi i nekoliko uskrsnih pjesama – “Uskrsnu Isus doista”, “Naš je usto Spasitelj iz groba”, “Krist je Bog” – pjevanih na način “kak se negda popevalo”. Osobito se ističu dionice Janeka Kundića Mikinoga. Donosimo ih prigodno s nostalgičnim sjećanjem na tu zborsku postavu čijih članova danas većinom nema među nama. S lijeva, stoje: Slava Galeković – Blažova, Mira Galeković – Dančeva, Vera Kovačić – Mamičina, Mijo Kundić – Mijek, Ana Kundić – Janek Mikina, Nada Kos – Bojsova, Slava Cvetnić – Kolareva, Katarina Štuban – Šršekova, Vlado Kos – Vlada, Marija Galeković – Vlade Načelnikova; čuči: Franjo Kos – Ritakov.  

KUD Dučec Mraclin, 1998. godine: “Uskrsnu Isus doista”, “Naš je usto Spasitelj iz groba”, “Krist je Bog”