Foto: Damir Galeković

Potres koji je pogodio središnju Hrvatsku 28. i 29. prosinca uzrokovao je oštećenja na brojnim kulturnim dobrima, a stradala je i naša kapela svetog Vida. Ministarstvo kulture i medija financira i provodi hitne mjere zaštite na oštećenim kulturnim dobrima, na temelju Odluke o određivanju i provođenju hitnih mjera zaštite na kulturnim dobrima na potresom pogođenom području i njihovom financiranju.

Za Grad Veliku Goricu, osigurana su sredstva za ukupno četiri crkve i kapele te za Stari grad Lukavec. Za crkvu Gospe Snježne u Dubrancu iznos hitnih mjera zaštite iznosi 800.000 kuna, za Kapelu sv. Katarine u Dubrancu 67.200 kuna, za crkvu Navještenja Blažene Djevice Marije 1.000.000,00 kuna te za našu kapelu svetog Vida u Mraclinu 400.000 kuna.