Obavješćujemo sve prijatelje, kolege i poštovatelje da će se komemoracija našem sumještanu Davoru Štubanu, kojeg smo danas na župnome groblju ispratili na vječni počinak, održati sutra (četvrtak) u 18 sati. Komemorativni skup održat će se na mjestu kojem je Davor poklonio velik dio svoga života, na terasi uz igralište NK Mraclin na Novoj grabi.