Svati i mladenci: Barica Galeković - Mila Črepekova i Josip Kos Prelec, 1954. godine (arhiva Barice Čatalinac)

Drugi dio razgovora o svadbenim običajima u Mraclinu pedesetih godina nastavljamo kroz priču o sedam svadbi u Mraclinu istog dana, od toga tri svadbe u tri susjedna čardaka i od toga dvije u istom čardaku i istoj obitelji, sve po sjećanjima kazivačica Barice Čatalinac rođ. Galeković (Barek Bekrijina) i Nadice Zorc rođ. Galeković (Nadica Blažova). Razgovor donosimo na izvornom dijalektu, a na prvi dio razgovora možete se podsjetiti ovdje.

Barica Čatalinac: Kad su svati došli po deklu nisu mogli odma na dvorišče, nego su na putnim vratima naišli na gospodara svadbe koji bil odgovoran za sve i nije ih pustil na dvorišče.

On ih je pital: “Ke ste vi tu došli?”

“Mi smo čuli da vi tu imate neke lepoga za nas”, rekli su svati.

“A ke je to lepo? De je to?”, pital je gospodar.

“Dajte nas pustete na dvorišče pa bute čuli ke smo došli”, rekli bi svati.

Onda je to tak dalje išlo. Pregovori i natezanja dok se gospodar nije smiloval. Onda se juškalo, pevca su donesli jer se od pevca bu juha kuhala. Na kraju su ih pustili v hižu.

Opet je počela ista priča: “Mi smo čuli da vi imate neke lepoga za nas, a nas čeka dugi put i moramo iti”.

Onda su mladenkini prvo oblekli staru ženu pa pitali jel je to ono po ke ste došli. Svati su odgovorili da ne i da su došli po neke drugo. Na kraju su dopelali mladu pa je nastalo juškanje i veselje. Posle toga se tu jedno vreme jelo i pilo. Opet su rekli da ih čeka dugi put i “moramo iti” pa se išlo v cirkvu na venčanje.

Svadba Đurđe Kos Ivčeve sredinom 1950-ih godina ( arhiva Nadice Zorc)

Mraclin.hr: U Mraclin ili Vukovinu?

Barica Čatalinac: U Vukovinu, fala Bogu. U Mraclinu se nije venčalo. Nisu se ni tak meše služile ko sad. Služile su se samo na Vidovo, Drobne dece dan i slične veće svetke.

Nada Zorc: Par put na leto.

Barica Čatalinac: Na venčanje se išlo s kolima. Mladenci su išli na zadnjim kolima.

Do venčanja je kum sedel s mladenkom, a mladenec s kumom. Tek kad su se povenčali je mladenka slobodno sela z mladencom. Prije nije smela sedeti z mladencom. Ni tancati. Kume nisu zvali kumovi, nego posnošica i dever. Mladenka je svate čekala v zajne hiže, vređena. Svati su po nju dolazili v prvu hižu de je bila svadba. Mi žene smo mogle i morale videti do je došel i ke se dela, a mladenka je morala čekati.

Z venčanja se svi vraćaju v mladenkinu hižu. Koji su bili imućniji zadržavali su pri sebe svadbu dulje, oko dve-tri vure vjutro deklu su pelali, to se zvalo pelanje, k dečku. Konkretnije, Božo Franekov je od Mudiča Janič (Janu) pelal Franeku, a Pepa (Stjepan) Zrnčić je od Franeka pelal Slavu k Zrnčiću, tak da je iz jedne svadbe neko išel javiti na drugu da se jedna svadba sprema i otpravlja pa da druga more dojti na dvorišče.

Kak je tak puno svadbi bilo isti dan u Mraclinu, one su se međusobno i susretale, jedna svadba i tamburaši u jednom smjeru, druga u drugom, ovisno kam je trebalo curu pelati.

Negde je svadba potrajala još dulje vjutro, a negde su se razišli.

(Nastavlja se)

Na svadbi Josipa Kosa Prelca i Barice Galeković – Mile Črepekove, 1954. godine (arhiva Barice Čatalinac)