Jučer je sudski vještak, ovlašteni inženjer građevinarstva Jure Galić, obavio izvid oštećenja koja su uslijed potresa nastala na Društvenom domu i našoj Zgradi, te susljedno tome dao procjenu sigurnosti korištenja. Za razliku od kapele sv. Vida ovdje su – kako proizlazi iz službenog zapisnika – oštećenja ipak blaža pa će i sanacija biti brža i jednostavnija. 

Očevidom su na Društvenom domu utvrđena manja oštećenja konstrukcije koja ne predstavljaju smanjenje nosivosti i sigurnosti konstruktivnog elementa. Potrebno je sanirati pukotine klasičnim postupkom. Na Zgradi su također utvrđena manja oštećenja konstrukcije što u trenutku očevida ne predstavlja smanjenje nosivosti i sigurnosti konstruktivnog elementa, ali može dovesti do smanjenja nosivosti dijela konstrukcije te se preporuča brzi popravak oštećenja. U slučaju većih oštećenja koja se uoče nakon otvaranja konstrukcije potrebno je provesti dodatni pregled, ali ing. Galić mišljenja je da navedena oštećenja trenutno ne predstavljaju opasnost u smislu narušavanja stabilnosti cjelokupne građevine. 

No, imajući u vidu kontinuiranu seizmičku aktivnost na lokaciji stručnjak smatra da je potrebno brzo izvršiti sanaciju oštećenja posebno uzimajući u obzir učestalo korištenje navedenih prostora. Sukladno tome ing. Galić izdat će i odgovarajuću naljepnicu. Iz Vijeća Mjesnoga odbora stigla je brza reakcija pa je predsjednik VMO-a Hubak već za danas najavio mjere hitne sanacije, a za sutra i radove na popravku krovišta Zgrade. Uglavnom, poručuju iz VMO-a, sve aktivnosti mogu se odvijati bez straha, normalno, naravno uz sve uvjete koje propisuje Stožer.

Zapisnik_sa_ocevida_01_03_2021-Mraclin