U sklopu „Svibnja – mjeseca zaštite od požara“ te sukladno “Planu vježbi za 2017. godinu”, dobrovoljna vatrogasna društva Donjeg Turopolja (Župa Vukovina) i DVD Vukovina kao domaćin, 19. svibnja 2017. godine s početkom u 17:30 sati, organizirali su i izveli združenu vatrogasnu vježbu “Vukovina 2017.”.

Vježba je održana u Osnovnoj školi Vukovina. Cilj vježbe bila je provjera koordiniranog rada DVD – ova Donjeg Turopolja u uvjetima velikih vatrogasnih intervencija, provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima te uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih članova.

Na samoj vježbi sudjelovalo je devet dobrovoljnih vatrogasnih društava Donjeg Turopolja: Buševec, Čička Poljana, Kuče, Mraclin, Okuje, Rakitovec, Staro Čiče, Turopolje i Vukovina ta Javna vatrogasna postrojba Velika Gorica. DVD Mraclin sudjelovao je sa šest vatrogasca.

Fotografije: Zvonimir Šafar