Dok grad Zagreb muku muči sa zbrinjavanjem glomaznog otpada, naši vatrogasci su u punom treningu pa su na lokalnom odlagalištu otpada Mraclinska dubrava održali taktičko pokaznu vježbu. Vježba se održala danas 26. kolovoza u 9 sati s pretpostavkom zapaljenja kamiona uzrokovanog neispravnim elektroinstalacijama. Suorganizatori ove vježbe, koja se temelji na mogućoj realnoj situaciji, su VG Čistoća i DVD Mraclin, a jedan od ciljeva je i usklađeno djelovanje djelatnika Čistoće i naših vatrogasaca.