Na temelju članka 23. stavak 1. alineja 8., članka 33. i članka 34. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/2013) Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave utvrđuje i objavljuje rezultate izbora provedenih 21. svibnja 2017. godine za

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
MJESNOG ODBORA MRACLIN


I. Od ukupno 943 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 488 birača, odnosno 51,75%. Nevažećih je bilo 23 glasačkih listića, odnosno 4,71%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 179 glasova 38,49%, Nositelj liste: TIHOMIR HUBAK

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA MRACLIN 179 glasova 38,49%, Nositelj liste: STJEPAN KOS

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 107 glasova 23,01%, Nositeljica liste: VESNA TAFRA

III. Sukladno članku 18. i članku 34. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: TIHOMIR HUBAK
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA MRACLIN
Nositelj liste: STJEPAN KOS
3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositeljica liste: VESNA TAFRA

IV. Sukladno članku 18. i članku 19. stavka 1. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj mjesta i članova vijeća:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
3 mjesta, te su s te kandidacijske liste izabrani sljedeći kandidati:
1. TIHOMIR HUBAK
2. ANTUN KOS
3. JASNICA ČUNOVIĆ

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA MRACLIN
3 mjesta, te su s te kandidacijske liste izabrani sljedeći kandidati:
1. STJEPAN KOS
2. ZLATKO GALEKOVIĆ
3. VLADIMIR KRIŽANIĆ

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
1 mjesto, te je s te kandidacijske liste izabrana sljedeća kandidatkinja:
1. VESNA TAFRA