Foto: Google Earth, snimka zaslona

Članovi najmlađe mraclinske udruge  – dotično gg. R. Cvetnić (predsjednik), S. Čunčić, V. Kovačić (dopredsjednik), gđa Tafra (tajnik) – održali su jučer sjednicu na kojoj su raspravljana dva pitanja. Prvo je bila inicijativa za nastavak sadnje mraclinskih drvoreda koja je do sad u okviru KUD-a Dučec, već imala svoje realizacije 2016. i 2019. kad se sadilo na potezu od crkve prema raskrižju kod dućana, te u parku T. Hrkovca. Ovogodišnja akcija, koja je pripremana u komunikaciji s nadležnim službama Grada, odvijala bi se –  u suglasnosti s Vijećem Mjesnoga odbora i stanovnicima predmetnoga dijela Mraclina – na potezu od raskršća do križnog dreva na skretanju prema Okuju. O svemu više informacija uskoro.

Druga točka je pomoć obitelji iz Sibića koja je naš Krizni stožer izvijestila o svojim potrebama glede građevinskoga materijala za izgradnju gospodarskog objekata, pri čemu do sada od države nije dobila nikakvu naknadu. U pitanju bi bio iznos od cca 10-12 tisuća kuna s čime je Krizni odbor suglasan te je o tome izvijestio udrugu Moj Mraclin na čijem su računu donirana sredstva. Udruga ujedno moli sve zainteresirane da kod upućivanja zamolbi mraclinskom Kriznome stožeru dostave kompletnu dokumentaciju (zamolba, predračuni) kako bi ove transakcije imale računovodstveno pokriće. Ne samo zbog obveza u financijskom poslovanju, nego i zato da pred donatorima u svakom času možemo pokazati čiste račune. Trenutno stanje (16. ožujka) donatorskih sredstava na računu udruge Moj Mraclin je:30.256,51 kn i 1.249,68 eura.

Dosad realizirana pomoć:3.875,32 kn – kupnja štednjaka za obitelj iz Strašnika (siječanj).